PRIVACY BELEID

Dit is het privacy statement van FlexMatch Recruiting Professionals. Als je je persoonsgegevens aan FlexMatch Recruiting Professionals verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per mail, whats app, telefonisch of in een persoonlijk gesprek, worden deze gegevens opgenomen in de database van FlexMatch Recruiting Professionals. Dit geldt voor kandidaten maar ook worden gegevens opgeslagen van werknemers en vertegenwoordigers van een zakelijke relatie. Hierbij kan het gaan om opdrachtgevers, leveranciers of andere zakelijke relaties.

Wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan, want we hechten veel waarde aan je privacy. De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het algemeen leggen wij niets identificeerbaars vast over je bezoek aan onze website, zonder dat je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over jou als gebruiker van onze website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

Onze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden je aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat je op de hoogte bent hoe zij met jouw privacy omgaan.

De identificeerbare gegevens die wij verwerken van jou als bezoeker of potentiële kandidaat van FlexMatch Recruiting Professionals, zijn door jou aan ons verstrekt door middel van gegevensoverdracht, bv; downloaden van een CV, telefonische interviews, skype of face tot face gesprekken. Een deel van onze identificeerbare gegevens verzamelen wij door lidmaatschappen van CV-databases (bv; Indeed, Monsterboard of Nationale Vacaturebank) of open sources (bv; LinkedIn). Je bent te allen tijde gerechtigd aan ons te vragen je gegevens te verwijderen of in te zien in onze database. Stuur een mail naar: info@flexmatch-werving.nl Wij zullen dit dan ook voor 100% inzichtelijk maken of verwijderen, mits de wet ons dat verbiedt, zoals gegevens die wij verplicht om te bewaren voor de overheid. Wij gebruiken deze identificeerbare gegevens voor het volgende;

  • Naleving geldende wet- en regelgeving
  • Voor het aangaan van een arbeidsrelatie, bemiddelingsrelatie, leveranciersrelatie of afnemersrelatie
  • Je beschikbaarheid te beoordelen voor vacatures potentiële werkgevers, indien positief, je daar ook voor te stellen
  • Je te bemiddelen naar een nieuwe job/baan
  • Samenwerkingsovereenkomsten of contracten te kunnen sluiten
  • Als middel voor het door ontwikkelen van uw kwaliteiten en vaardigheden
  • Om je van informatie te voorzien over onze dienstverlening

FlexMatch Recruiting Professionals verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden ten behoeve van je sollicitatie en/of door het verkrijgen van een nieuwe baan.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. FlexMatch Recruiting Professionals bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

FlexMatch Recruiting Professionals spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van FlexMatch Recruiting Professionals die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Wij behouden ons tevens het recht voor om jouw gegevens te verstrekken aan professionele consultants en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van assessments. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als FlexMatch Recruiting Professionals.

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent je dat FlexMatch Recruiting Professionals op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. FlexMatch Recruiting Professionals kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Dit privacy beleid kan ten allen tijde door FlexMatch Recruiting Professionals worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacy beleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de online privacybescherming van FlexMatch Recruiting Professionals, dan kun je ons ten allen tijde e-mailen op: info@flexmatch-werving.nl  en je vragen en/of opmerkingen aan ons voor leggen.