FlexMatch Besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. FlexMatch  zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Het staat FlexMatch vrij op elk gewenst tijdstip wijzigingen aan te brengen. FlexMatch Werving & Selectie kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

FlexMatch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site.

Auteursrecht
Bezoekers van deze site is niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, beeldmateriaal, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexMatch anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.