Backoffice

Als intermediair  willen wij ons zo veel mogelijk richten op onze core business: werven en selecteren. Oftewel; bemiddelen in mensen en werk! Maar bij uitzenden- en detacheren van kandidaten komt meer kijken dan het creëren van de ideale match. Ook de administratieve processen moeten vlekkeloos en volgens de laatste regels verlopen.
 
Certificering
FlexMatch is NEN 4400-1 gecertificeerd en geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid. Daarnaast heeft FlexMatch een G-rekening. Als detachering bureau werkt FlexMatch conform de ABU CAO.
 
NEN 4400-1
Het NEN 4400-1 certificaat geeft aan dat FlexMatch de ABU Cao naleeft. De certificering bewijst dat wij onze belasting en premies afdragen. Daarnaast zijn onze loonafspraken conform de markt en zijn niet in strijdt met de wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Tevens geeft de certificering aan dat FlexMatch alleen met gediplomeerde en legale werknemers werkt. FlexMatch wordt regelmatig getoetst om de kwaliteit van onze certificering te kunnen blijven waarborgen.
Certificaat
 
ABU CAO
FlexMatch werkt conform de ABU CAO. Professionals en Opdrachtgevers kunnen de ABU - CAO downloaden